Referentie

Nieuwbouw – Woning met bijgebouwen te Nijkerk

Sanitair, Duurzaamheid & Klimaat

Deze woning met bijgebouwen en stal bij elkaar een mooi project geworden. Deze woning is voorzien van een bodemenergiesysteem met aardwarmtekorven aangezien wij hier niet zo diep mochten boren. Daarbij is er een betonnen tunnel gebouwd voor alle kanalen en leidingen die de woning in verbinding brengen met het bijgebouw waar de technische ruimte is gebouwd.

  • Sanitaire installaties
  • Klimaatinstallaties
  • Duurzame installaties