Waterleidingen

I-Techniek waterinstallaties

De drinkwaterinstallaties voeren wij uit in diverse materialen. Zo wordt er nog steeds leidingwerk uitgevoerd in koperen buis. Echter gebruiken wij nu met nieuwe installaties bijna alleen maar kunststof buis. Dit omdat de duurzaamheid en eigenschappen van dit materiaal bijzonder goed zijn.

Bij het ontwerp van de drinkwaterinstallaties letten wij goed op de mogelijke gevaren van legionella.

Om het gevaar van legionellavorming te voorkomen ontwerpen wij het leidingtraject met de benodigde beveiligingen zorgvuldig. Indien gewenst kunnen wij ook risicoanalyses uitvoeren en beheersplannen voor legionella opstellen.

Uiteraard leggen wij onze drinkwaterinstallaties aan volgens de geldende voorschriften.

Op de meeste drinkwaterinstallaties worden ook de brandslanghaspels voor  de brandbeveiling aangesloten. Teven leveren wij ook aanvullend poederblussers en schuimblussers.

Bij nieuwe installaties zorgen wij er altijd voor dat de brandslanghaspels en handblusser eenmalig worden gekeurd wat voor bedrijven jaarlijks verplicht is.

Verwarming Gasinstallaties Riolering Koeling Waterleidingen Luchtbehandeling Duurzaamheid