Duurzaamheid

Warmtepompen

Duurzame techniek is volgens i-techniek de toekomst. Zo installeren wij tegenwoordig in grote vrijstaande woningen warmtepompen die energie uit de aarde halen. Dit is een warmtepomp met een zogenaamde bodemcollector (brine/water warmtepomp). Voor woningen met een gebruikelijkere afmeting installeren wij ook veel warmtepompen die energie halen uit de lucht. Dit zijn zogenaamde lucht/water warmtepomp. Deze warmtepompen halen inmiddels rendementen van 500%. Om deze reden zijn er dan ook behoorlijke subsidies beschikbaar. Voor meer info over de huidige beschikbare subsidies zie www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie

WTW ventilatie

Voor luchtbehandeling- of ventilatiesystemen passen wij WTW (WarmteTerugWinunit) toe. De huidige mogelijkheden bieden rendementen van 90-95%. Wij kunnen er dus voor zorgen dat er met 100% verse buitenlucht wordt geventileerd en dat 95% van de warmte weer wordt teruggeven van de afgezogen lucht aan de verse toe te voeren lucht.

Douchewater WTW

Wij monteren diverse systemen waarbij de warmte van het douchewater voor het grootste deel wordt hergebruikt. Dit doen wij middels douchegoot WTW en douchepijp WTW.

Zonneboilers

Wij monteren diverse  zonneboilersystemen waarbij wij de zon gebruiken om uw voorraadvat warme tapwater voor verwarmen met de energie van de zon. Hierdoor hoeft de cv ketel alleen nog maar het laatste deel bij te verwarmen. Dit bespaart enorm energie! Ook hiervoor is vaak subsidie beschikbaar.

PV panelen

Wij brengen tevens PV panelen aan. De zogenaamde ‘zonnepanelen’ wekken elektriciteit/stroom op.

Deze opgewekte stroom kunt u zelf direct gebruiken. Overtollige opgewekte stroom wordt terug geleverd aan het stroomnetwerk waarvoor u weer een vergoeding ontvangt.

WTW koelmachine

Voor diverse klanten in de voedingsindustrie gebruiken wij de warmte uit de koelmachines en vriezers om water op te warmen in een voorraadvat. Deze warmte wordt dan weer gebruikt voor het opwarmen van het gebouw of voor het opwarmen van tapwater voor de schoonmaak. Deze warmte zou anders verloren gaan aan de buitenlucht en wordt nu 100% benut.

Verwarming Gasinstallaties Riolering Koeling Waterleidingen Luchtbehandeling Duurzaamheid